ارتباط

برای ارتباط با من از روش‌های زیر استفاده کنید

ایمیل

arbabi.milad@gmail.com

پیامک

با استفاده از فرم زیر می توانید با من در ارتباط باشید

چون قدم می‌نهی در راه عشق کسوت جهان خود دریاب

این بیت  سعدی نه تنها به عشق عاطفی اشاره دارد، بلکه می‌توان آن را برای تداوم یک مبارزه طولانی‌مدت و ایجاد تغییرات معنادار در یک جامعه نیز تفسیر کرد  

زمانی که شما یک قدم کوچک در راه تحول برمی‌دارید، به معنایی بزرگتر، شما در حال آغاز یک سفر بزرگ هستید حتی اگر این قدم ابتدا بسیار کوچک و غیرقابل توجه به نظر آید، شما باید از خودتان آگاه باشید که این نخستین گام مهم است