درباره میلاد

گفتم که ره نور دین است نه طائر”
“خود طائری و ره‌ی پروین است نه یکی

نام من میلاد اربابی است و من یک مترجم، نویسنده کتاب و متخصص در نظارت بر رسانه‌های فارسی زبان هستم که در این حوزه بیش از ۱۰ سال تجربه‌ دارم. سفر من در این راه‌ به اوایل دوران نوجوانی من برمی‌گردد. زمانی که به دلیل مهارت‌های زبانی خود به ویژه در زبان‌های انگلیسی، فارسی و عربی، توسط ارتش ایالات متحده جلب شدم
میلاد اربابی
تعداد دانلود
0
۲۰۲۳

اولین کتاب من

سمفونی انقلاب یک اصطلاح است که بیشتر به منظور توصیف یک حالت از هماهنگی و تجمع در اعتراض‌ها و تحولات اجتماعی و سیاسی به کار می‌رود. این مفهوم به ویژه در مواجهه با یک نظام حاکم یا حکومت قدرتمند مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی افراد و گروه‌های مختلف جامعه به صورت هماهنگ و یکپارچه به عنوان یک موسیقی سمفونی عمل می‌کنند، به عنوان “سمفونی انقلاب” شناخته می‌شوند